Målet med behandling

Behandlingen tilpasses din livssituation og dine behov og ressourcer

Målet for dit rådgivnings- eller behandlingsforløb lægges i samarbejde mellem dig og misbrugskonsulenterne i Alkohol- og Stofrådgivningen.

Vi søger at tilpasse rådgivning og behandling bedst muligt til din situation ud fra en helhedsorienteret situation, hvor vi sammen med dig fokuserer på hele dagligdagen - det vil sige kontakten til familie og venner, sundhedsmæssige, økonomiske og arbejdsmæssige forhold - med henblik på at hjælpe til med at finde den bedste løsning for dig. 

Alkohol- og Stofrådgivningens overordnede mål:

Bidrage til at borgere fastholder eller udbygger tilknytningen til arbejdsmarkedet og fastholder familierelationer.

Forebygge funktionsnedsættelser som følge af et misbrug ved at reducere misbruget og mindske de afledte sociale og sundhedsmæssige problemer.

Yde en tidlig indsats i forhold til misbrug af alkohol og stoffer blandt andet gennem præventivt og opsøgende arbejde.

Vi arbejder med afsæt i Halsnæs Kommunes værdier som er:

Redelighed
Helhed
Mulighed

Senest opdateret 12. april 2017