Opsøgende indsats

Støttekontaktpersonordning (SKP) til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte.

Lov om Socialservie § 99:
"Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- og alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig."

Støttekontaktpersonordningen (SKP) er et opsøgende tilbud til de mest socialt udstødte og isolerede grupper, som ofte har svært ved at formulere egne behov og blive hørt.

Mål:
SKP arbejdets mål er:

1.       sammen med brugeren at identificere og formulere dennes behov for omsorg, støtte og service, samt sikre at borgeren modtager dette i overensstemmelse med sine rettigheder.

2.       sammen med brugeren at understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført.

3.       at bistå brugeren i kontakten med myndigheder og andre.

SKP-ordningen er et midlertidigt tilbud og det overordnede mål, er at brugeren kan mestre at klare sig selv, måske støttet af stationære etablerede tilbud. Processen kan dog være meget langvarig, da brugerne ofte har et mistroisk forhold til både "systemet" og mennesker i al almindelighed.

Kontaktperson til §99:

Birthe Andersen

Tlf: 20 47 22 69

Mail: bira@halsnaes.dk

Rammer:

Vilkårene for SKP-arbejdet adskiller sig fra andet socialt arbejde på nogle væsentlige punkter:

  • Målgruppen kontaktes via opsøgende arbejde og altid uden forudgående visitation.
  • SKP-medarbejderen er bundet af fuld tavshedspligt om brugeren og dennes forhold – indtil brugeren selv vælger at give den fri.
  • Brugeren har ret til at være anonym så længe den pågældende ønsker det.
  • SKP-medarbedjeren har ingen myndighedsbeføjelser i forhold til brugeren.
  • SKP-arbejdet er som udgangspunkt ikke tidsbegrænset.   Fjerne stemmer - blide - hårde - kaldende
Lys - mørke. Tingene tager afstand,
En krop fuld af angst.
Et hoved der splintres i smerte.
Et fald - dybt, dybt ned.
Hænder der strækkes frem,
Hænder der griber fat,
Hænder der hiver og trækker,
Hårde faste trygge hænder,
Blidt kærtegnende hænder,
Hænder der kalder -holder:
Bliv - bliv i virkeligheden,
Drag ikke bort til en verden
Vi ikke kan nå.
En skulder at græde ved,
Varmen fra en menneskekrop,
Stille blide ord uden mening.
Tilbage, -virkeligheden
Din eller min?


Skrevet af Lise Andersen d. 18.01.1981 

Senest opdateret 22. juni 2016