Redelighed, Helhed, Mulighed

Hjemmevejledning

 

Hjemmevejledning:

Formål: Hjemmevejlederne fungere som udekørende støttepersoner under §85 støtte. Hjemmevejlederne støtter og vejleder borgeren i at strukturerer hverdagen, praktiske gøremål, netværksdannelse, økonomi håndtering, samarbejde med offentlige instanser o.s.v. Der arbejdes udfra pædagogiske handleplaner.

Målgruppe: Vi yder støtte til borgere med hjerneskade og autismespektrumforstyrrelser der har svært ved at klare hverdagens udfordringer.

Gruppetilbud: Vi har tilknyttet et klubtilbud som kan benyttes tirsdage og torsdage kl.15-19 på Skjoldborg i Frederiksværk. Her er der fokus på netværksdannelse samt at styrke borgernes sociale og kognitive færdigheder gennem forskellige aktiviteter så som madlavning, spil, små ture, forskellige arrangementer mm. Derudover kan borgeren få støtte til læsning af breve og til brug af pc.

Personalegruppen: Vi er 6 hjemmevejledere der enten har en ergoterapeutisk, sygefaglig eller socialpædagogisk baggrund. Deruover er vi alle efteruddannet i neurospykologi og uddannelse indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Metoder: Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang med fokus på borgerens ressourcer. Derudover arbejder vi med ACT (Acceptence commitment Therapy) og Mindfullness.

Der er visitation til tilbuddet og dette sker via sagsbehandler.

Senest opdateret 07. september 2017