Støttepersonsordning

Socialpsykiatrien tilbyder støtte til sindslidende og udsatte borgere.

Der er visitation til ordningen og henvisning sker via sagsbehandler i Voksenrådgivningen.

Matchning af borger (opgave) og støtteperson (faglige og personlige kompetencer) vægtes højt.

Der følges op på ordningen indenfor de første 3 måneder og herefter løbende.

Den enkelte borger og dennes støtteperson aftaler selv indholdet af støtten indenfor de eksisterende ressourcer, overordnede rammer og indsatsmål.

Der arbejdes med Pædagogiske handleplaner
.

christina tegning 3stk 1 jpg       christina tegning 3 stk 2 jpg       christina tegning 3 stk 3 jpg

Tegnet af Christina Marum

Senest opdateret 09. september 2014