Netværkstilbud

Familie- og Voksenstøtte i Halsnæs Kommune driver en netværkscafé med tilhørende netværksgrupper og andre aktiviteter. Voksenstøtte har 5 frivillige medarbejder tilknyttet tilbuddet. Netværkscaféen har til huse på Skjoldborg i Frederiksværk, sammen med Halsnæs Frivilligcenter. Herudover benyttes også andre lokaliteter i området f.eks. svømmehallen, festsalen og naturen omkring os.

Aktiviteter:

I samarbejde med brugerne udarbejdes der en overordnet årsplan samt mere uddybende månedsplaner. For de enkelte aktiviteter udarbejdes opslag med praktiske oplysninger og for netværksgrupperne udarbejdes der projektbeskrivelser.

 

Netværksgrupper:

Lige nu er der 3 netværksgrupper tilknyttet netværkstilbuddet. Det drejer sig om +50 caféen, Ungecafé og Netværkscaféen.

  • +50 caféen er en netværksgrupper for borgere over 50 år. Tilbuddet drives i samarbejde med  frivillige medarbejder og her er omsorg, hygge og samtaler hovedoverskrifterne. +50 caféen laver desuden ture ud af huset og arrangementer i huset. +50 caféen mødes én gang om ugen.

 

  • Ungecaféen er for piger og drenge i alderen 17-25 år og her laves der forskellige aktiviteter, alt afhængig af tid, lyst og årstid. Ungecaféen mødes én gang om ugen.

  

  • Netværkscafeén har åbent for alle borgere i alderen 18 år til 65 år 2 dage om ugen, fordelt på 3 forskellige cafétilbud. Her arbejdes der med netværksdannelse, ADL og hygge. Derudover bruges lokalsamfundet flittigt i forhold til inklusion i form af  biografture, gåture og andet.

Senest opdateret 07. september 2017

Netværkstilbud

Skjoldborg
Valseværksstræde 5
3300 Frederiksværk

Åbningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
(Visiterettilbud/Café 50+)

Mandag: 13.00 - 15.00
(Ungeidræt)

Mandag: 15.30 - 19.30
(Ungecafé)

Tirsdag: 11.00 - 15.00
(Frivilligecafé)

Onsdag: 12.00 - 16.00
(Netværkscafé)

Torsdag: 10.00 - 14.00
(Netværkscafé)

Fredag: 10.00 - 13.30
(Visiterettilbud/Café á la Chris)

Kontaktperson:
Signe Kornerup Jensen
SIKJ@halsnaes.dk
Mobil: 24 96 20 32