Om Voksenstøtte

Voksenstøtte har tilbud til forskellige borgergrupper:

  • Hjemmeboende udviklingshæmmede/senhjerneskadet og borgere med autismespektrumforstyrrelser.
  • Ledsageordning
  • Hjemmeboende sindslidende: bostøtte, særlig ungeindsats og netværkstilbud
  • 3 bofællesskaber
  • Socialt udsatte
  • Efterværn til unge
  • Sindslidende og andre særligt udsatte.
  • Ambulant misbrugsbehandling
Senest opdateret 05. april 2016